Feed on
Posts

16 ก.ค. 65 - สติสู่สงบและสว่าง : เจริญสติแล้ว ต้องทำให้เกิดปัญญาด้วย มันถึงจะสงบอย่างแท้จริง เพราะตราบใดที่ไม่เกิดปัญญา ไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ ยังยึดติดในตัวกู ของกู สงบที่เกิดขึ้นก็สงบชั่วคราว มันจะไม่ใช่ความสงบที่ยั่งยืน หรือความสงบที่แท้ จนกว่าจะสงบจากกิเลสสงบ จากความยึดติดถือมั่นในตัวตน ถ้ายังมีความยึดติดถือมั่น หรือยังมีตัวกูหนาแน่น ยังมีกิเลสหนาแน่น ความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวเท่านั้น แต่ก็แน่นอน บางทีทำไปๆ แล้วความคิดมันเลือนหายไปเลย บางคนทำแล้วมันสงบมากเลย หลวงพ่อเทียนท่านก็จะสอนเลยว่า ต้องทำให้มันเร็วๆ เดินเร็วๆ ยกมือสร้างจังหวะเร็วๆ แรงๆ เพื่อปลุก เพื่อเขย่าความคิดให้มันออกมา จะได้เป็นเครื่องฝึกสติ

ไม่ใช่ทำอะไรช้าๆ แล้วก็เพลินเพราะมันสงบ แต่ที่จริงไม่ถูก ต้องเขย่าให้มันแรง ให้มันฟุ้งออกมา แล้วจะได้มีเครื่องฝึกสติ เพราะว่าหลงมากเท่าไหร่ ฟุ้งมากเท่าไหร่ มันก็ทำให้สติมีกำลัง เพราะมีคู่ซ้อมที่พอฟัดพอเหวี่ยงกัน ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติ เราก็จะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้อง บางคนสร้างจังหวะแล้วบางทีก็อยากจะให้สงบ ก็เลยปิดตา หรือบางทีก็ไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่มือ มันจะได้ไม่คิดอะไร หรือมิฉะนั้นก็ไปตะปบความคิด อันนั้นไม่ถูก ยอมให้มันเกิดขึ้น เพราะว่ามันคือสิ่งที่จะมาฝึกสติให้รวดเร็วฉับไว และเราก็ใช้สตินั่นแหละ มานำพาจิตใจให้เข้าถึงความสงบและความสว่างในที่สุด 
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App